ما را در اینستاگرام دنبال کنید
x
جستجو در دیاکو
Background Image

طراحی اتاق مدیریت دانشکده عمران د انشگاه تهران

کارفرما:
دانشگاه تهران
سمت در پروژه:
طراح و دیزاینر
تاریخ اجرا:
شهریور 99
دسته بندی:
طراحی و دکوراسیون داخلی

این طراحی در پردیس شماره 2 دانشکده عمران دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی قرار دارد که در طبقه همکف قرار دارد و بنا به خواست کارفرما نیاز به دو منشی و همچنین اتاق انتظار و اتاق مدیریت است. اتاق مدیریت خواهان وضوخانه در اتاقشان بودند. طراحی برایشان انجام گرفت و در چندین مرحله ویرایش شد.

  • طراحی اتاق مدیریت دانشکده عمران د انشگاه  تهران
  • طراحی اتاق مدیریت دانشکده عمران د انشگاه  تهران
  • طراحی اتاق مدیریت دانشکده عمران د انشگاه  تهران
  • طراحی اتاق مدیریت دانشکده عمران د انشگاه  تهران
برای مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید 02122027058