x
جستجو در دیاکو
Background Image

جشنواره های خرید>>> جشنواره کوهستان <<<

طی این طرح شما عزیزان می توانید از تاریخ 98/09/17 تا تاریخ ۹۸/09/22 به مناسبت روز جهانی کوهستان محصولات دیاکو را با 25 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره کوهستان کلیک نمایید.


_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> جشنواره تلویزیون <<<
طی این طرح شما عزیزان می توانید از تاریخ 98/08/30 تا تاریخ ۹۸/09/05 به مناسبت روز جهانی تلویزیون محصولات دیاکو را با 25 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره تلویزیون کلیک نمایید.


_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> جشنواره کودک <<<
طی این طرح شما عزیزان می توانید از تاریخ 98/08/26 تا تاریخ ۹۸/08/29 به مناسبت روز جهانی کودک محصولات دیاکو را با 25 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره کودک کلیک نمایید.


_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> جشنواره کتاب و کتابخوانی <<<
طی این طرح شما عزیزان می توانید از تاریخ ۹۸/۰8/20 تا تاریخ ۹۸/08/25 به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی محصولات دیاکو را با 25 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره کتاب و کتابخوانی کلیک نمایید.


_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> جشنواره 500 درصدی <<<
طی این جشنواره شما عزیزان با خرید 10 عدد پوستر می توانید از تخفیف 500 درصدی استفاده کنید.
یعنی به ازای هر پوستر 50% تخفیف دریافت خواهید کرد و فقط نصف مبلغ را پرداخت می کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره 500 درصدی کلیک نمایید.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

>>> جشنواره برگریزان <<<
طی این طرح شما عزیزان می توانید به مدت 90 روز از تاریخ 98/07/01 تا 98/09/30 پوسترهای دیواری دیاکو را با 10 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره برگریزان کلیک نمایید.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> جشنواره عید تا عید <<<
طی این طرح شما عزیزان می توانید از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۲ تا تاریخ ۹۸/0۵/۲۹ به مناسبت عید سعید قربان و عید سعید غدیر محصولات دیاکو را با 25 درصد تخفیف خریداری نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره عید تا عید کلیک نمایید.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 >>> جشنواره 30 روز 30 درصد <<<
طی این جشنواره پوسترهای دیواری دیاکو از تاریخ 98/04/98 تا تاریخ 98/05/21 به مناسبت عید سعید قربان شامل 30 درصد تخفیف هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره 30 روز 30 درصد کلیک نمایید.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
>>> طرح حامی مصرف کننده <<<
طی این طرح کلیه متقاضیان می توانند بعد از انتخاب پوسترهای دیواری دیاکو، نیمی از مبلغ کل فاکتور رو در تاریخ دلخواه خود در سال آینده پرداخت کنند.
همچنین در صورتی که متقاضی خواستار پرداخت نقدی باشد می تواند از تخفیف خرید نقدی محصولات تخفیف دار دیاکو استفاده کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه طرح حامی مصرف کننده کلیک نمایید.
_____________________________________________________________________________________________________________________________


>>> جشنواره 100 روزه دیاکو <<<
طی این جشنواره شما عزیزان می توانید از تاریخ 20 آذر 97 تا 30 اسفند 97 هر روزه از تخفیفات ویژه ی دیاکو بهره مند شوید.
برای مشاهده طرح های تخفیف این جشنواره و همچنین کسب اطلاعات بیشتر روی کلمه جشنواره 100 روزه دیاکو کلیک نمایید.

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید 02122027058