Background Image

کاغذ دیواری اقساطی

 کاغذ دیواری اقساطی

کاغذ دیواری اقساطی

21 مرداد 1399

برای اطلاع از شرایط استفاده از طرح اقساط متن زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

 
مراحل ثبت سفارش و خدمات

1_ درخواست خدمات و ثبت سفارش
برای شروع، متقاضی به صورت تلفنی یا حضوری  و یا از طریق سایت درخواست خود را ثبت می کند و کارشناس مربوط موظف به ثبت اطلاعات متقاضی است.

2_ تایید سفارش
کارشناس مربوط می بایست حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش با متقاضی تماس بگیرد و هزینه های مشخص شده را به متقاضی ارائه دهد.

3_ تایید متقاضی
کارشناس مربوط می بایست 48 ساعت بعد از تایید اولیه سفارش تایید یا عدم تایید از متقاضی را ثبت نماید.

          

                                   طرح گل و قو                                                              طرح گل و قو با زمینه لمسه ای


4_ اعتبار سنجی
بعد از تایید متقاضی برای انجام خدمات می بایست تصاویر مدارک مربوط اخذ گردد و حداکثر 24 ساعت مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته و در صورت تایید شدن مدارک، ثبت نام نیز تایید نهایی شده، سپس در خواست متقاضی به واحد مربوطه (برای تامین) ارجاع داده می شود.

5_ تامین خدمات و یا محصولات توسط واحد مربوطه
در این مرحله با توجه به تاییدهای مراحل قبل واحد مربوط می بایست خدمات و یا محصولات مورد نظر را طی زمان بندی های مشخص شده برای متقاضیان تامین نماید.

6_ ارسال محصولات و آغاز خدمات و شروع اقساط
با اعلام قیمت روز، قرارداد خرید اقساط تنظیم و محصولات خریداری شده  طبق زمان بندی مشخص شده انجام یا ارسال خواهد شد.
زمان شروع خدمات یا ارسال سفارشات بعد از تکمیل مدارک ضمانت و عقد قرار داد و پرداخت هزینه های اولیه و صدور چک های اقساط می باشد.
لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک و اسناد مالی، سفارش به طور کار حذف خواهد شد.          

                    طرح گل و حلقه با زمینه راه راه عمودی                                             طرح حلقه و مکعب با زمینه راه راه عمودی


 لیست مدارک مورد نیاز

1_ تایید هویت:
_ تصویر کارت ملی و شناسنامه
_ تایید محل سکونت
تصویر یکی از مدارک زیر

 اجاره نامه رسمی (به نام شخص یا پدر یا مادر و یا همسر)
 آخرین قبض گاز یا برق (به نام شخص یا پدر یا مادر یا همسر)


 2_ تایید شغل:
 تصویر یکی از مدارک زیر براساس موقعیت شغلی متقاضی: ( لازم به تاکید است نیاز ب تهیه ی فقط یک مورد است )

_ اصل گواهی اشتغال به کار با فرمت رسمی روی سربرگ شرکت همراه با مهر و امضا خطاب به شرکت ابینه سازان ستاوند
_ فیش حقوقی مهر شده
_ پرینت گردش حساب شش ماهه

          

                               طرح شکوفه صورتی                                                  طرح شاخه درخت با شکوفه صورتی و زمینه آجری

3_ دریافت چک ضمانت
شرکت ابنیه سازان ستاوند براساس قیمت نقد خدمات و یا محصولات، مبلغ دو برابر چک را به عنوان ضمانت از متقاضیان دریافت می کند.

4_ زمان ارسال
زمان ارسال سفارشات وشروع خدمات بسته به سفارش های ثبت شده در هنگام عقد قرار داد اطلاع رسانی خواهد شد.

5_ روش و هزینه ارسال
ارسال محصولات در خواستی متقاضی  بنا بر نوع سفارش به دو صورت خواهد بود:
_ پیک موتوری
_ تاکسی یا وانت بار

 

6_ پرداخت اقساط
_ 30% مبلغ فاکتور نقد، 70% مبلغ فاکتور به صورت اقساط ماهانه
_ سقف خرید اقساط مبلغ 100.000.000 ریال
_ اقساط تا 5 ماه  بدون هیچ گونه سودی خواهد بود
_ اقساط بیش از 5 ماه، به ازای هر ماه 2% به مبلغ فاکتور اضافه خواهد شد


 

مثال: ( 5 ماهه و بدون هیچ گونه سود)
                    

                     

مبلغ هر قسط (ریال)

درصد کل سود اقساط

تعداد اقساط ماهانه

مبلغ کل اقساط (ریال)

مبلغ نقد (ریال)

مبلغ فاکتور(ریال)

1.400.000

0%

5

7.000.000

3.000.000

10.000.000

7.000.000

0%

5

35.000.000

15.000.000

50.000.000

14.000.000

0%

5

70.000.000

30.000.000

100.000.000           

                           طرح گل نگینی با زمینه لوزی                                                                 طرح گل زرد چینی


مثال: ( بیش از 5 ماه )

مبلغ هر قسط (ریال)

درصد کل سود اقساط

تعداد اقساط ماهانه

مبلغ کل اقساط (ریال)

مبلغ نقد (ریال)

مبلغ فاکتور(ریال)

927.500

6%

8

7.000.000

3.000.000

10.000.000

770.000

10%

10

7.000.000

3.000.000

10.000.000

4.637.500

6%

8

35.000.000

15.000.000

50.000.000

3.850.000

10%

10

35.000.000

15.000.000

50.000.000

9.275.000

6%

8

70.000.000

30.000.000

100.000.000

7.700.000

10%

10

70.000.000

30.000.000

100.000.000


 


7_ واحد فروش
30 الی 40% مبلغ به عنوان پیش پرداخت خواهد بود و الباقی مبالغ بنا به محصولات منتخب شده از بازه 2 الی 10 ماهه قابل تقسیط می باشد.
پرداخت اقساط در هنگام عقد قرارداد بنا به اقساط ماهانه متقاضی می بایست به ازای هر ماه یک چک به مبلغ قسط مشخص شده صادر و ارائه نماید.

8_ روش پرداخت
_ درگاه اینترنتی (سایت) بعد از عقد قرارداد
_ پرداخت هنگام عقد قرارداد

شرایط خرید محصولات و یا استفاده از خدمات برای بار دوم
در صورتی که متقاضی قصد استفاده دوباره از طرح تسهیلات را داشته باشند، می بایست اقساط قرارداد قبلی به پایان برسد و سپس استفاده ای دوباره از این تسهیلات را داشته باشند.